Oversikt over kurs og foredrag
    Vi tilpasser kurs og foredrag spesielt for dine behov og formål. I tillegg har vi også oppsatte kurs og foredrag.
Naturlig Hormonbalansering

Hvorfor er det så viktig med balanse i de livsnødvendige steroidhormonene?
Hvilke symptomer kan man oppleve når hormonnivåene er ute av balanse?

Hvorfor er det nødvendig med test i fullblod?

Alderdomsprosessen kan bremses med gode hormonnivåer.

Her får du informasjon om hormonbalansen for både kvinner og menn, samt sykdommer relatert til dette og hvordan man retter opp ubalansen.

 

Kursleder: Leif Ims [les mer...]

Hormonbalansering ved barnløshet

Her får du informasjon om infertilitetsproblematikk med spesiell vekt på testing av hormonnivåene i fullblod.

Hjelp til balansering av ubalanse.

Hvorfor er barnløshet et økende problem ?

Hvilke utfordringer står man overfor når den biologiske klokken har tikket i lengste laget ?

Hvor normal er den normale sædprøven ?

 

Kursleder: Alf Andreassen [les mer...]

Homeopati

Her får du innføring i grunnfilosofi, kasustagning, beskrivelse av homeopatiske midler, bruk av spesialsoftware til repertorisering og analyse, utdanningsmuligheter etc.

Målsettingen er å vise homeopatiens muligheter, samt å stimulere til økt bruk og utdanning i faget.

 

Kursleder: Alf Andreassen [les mer...]

Soneterapi

Omfatter gjennomgangen av soneterapiens filosofi, soneanatomi, teori og praktiske øvelser, arbeidsteknikk etc

 

Kursleder: Alf Andreassen [les mer...]

Bruk av homeopatiprogrammet RADAR

Omfatter både grunnkunnskap og mer avansert bruk av programmet.

 

Kursleder: Alf Andreassen [les mer...]

...
Mestring

Ønsker du å kjenne den gode mestringsfølelsen oftere,- at den blir en del av hverdagen din?

Kjenner du dine sterke sider, verdier og mål?

Hvordan bli kjent med disse og utvikle de slik at du når ditt maksimale potensial.

God mestring gir deg frihet til å leve det livet du ønsker å leve.

 

Kursleder: Elisabeth Andreass [les mer...]

Ledelse

Hvordan utvikle :

De kvalitetene som skiller ledere fra andre.

En personlighet som gjør at andre ønsker å bli ledet av deg.

Egenskaper som gjør deg i stand til å utvikle både ledere, etterfølgere og gode team.

 

Kursleder: Elisabeth Andreassen [les mer...]

Målsetting

Viktigheten av å ha et " stort hvorfor ".

Målet må treffe følelsene dine, - det må være ditt personlige.

Målene skal gi deg motivasjon, og føre til en daglig justering av dine handlinger.

Kjenner du målene dine ?

Vet du :
Hvordan du når målene dine ?
Hvilke utfordringer du møter underveis ?
Hva som kreves av deg ?
Hva du trenger for å realisere dem ?

Mål er en av nøklene til suksess

Kursleder: Elisabeth Adreassen [les mer..]

Motivasjon

Motivasjon er en indre kraft som fremtvinger handling.

Hvordan finne nøkkelen som gjør at du gjennomfører handlingene som får deg dit du ønsker å være.

Motivasjon er det som får deg i gang.

Gode vaner gjør at du fortsetter.

 

Kursleder: Elisabeth Andreasse [les mer...]

Kommunikasjon

Alle kommuniserer, men det er få som virkelig oppnår kontakt.

Vi kommuniserer alltid, og kun 25% med ord....

Der det ikke er samsvar mellom ord og adferd skapes usikkerhet.

Hvordan kommunisere slik at budskapet ditt når frem og du oppnår ønsket resultat.

Hvordan skape gode relasjoner, forståelse, handling, forandring, vekst og utvikling via kommunikasjon.

 

Kursleder:  Elisabeth Andreassen  [les mer...]  

Kursleder:  Bjørn Thorbjørnsen [les mer...]

Tankens Kraft

Den viktigste samtalen er den du har med deg selv.

Tanke > Følelse > Handling > Resultat

Ser du muligheter eller begrensninger ?

Hvordan styre tankene slik at de jobber for deg og ikke mot deg.

Hvordan styre tankene slik at utfordringen blir noe positivt, - med mulighet for utvikling og vekst.

 

Kursleder: Elisabeth Andreass [les mer...]

...
Kroppen, en levende redskapskasse

Hvilke redskaper finnes tilgjengelig i dette vidunderlige skaperverket som kroppen er?

Hvordan kan vi bruke dem?

 

Kursleder: Barbro Hegland [les mer...]

 

Energisystemet og de syv Chakraene

Gjennomgang av kroppens fantastiske energisystem, og hvordan det påvirker livet vårt.

 

Kursleder: Barbro Hegland [les mer...]

 

Bevissthet og tilstedeværelse

Dette kalles også Mindfulness.

Kontrasten mellom en bevisst hverdag og en hverdag hvor alt bare skjer uten oppmerksomhet.

Hvordan utnytte det lille rommet mellom disse to valgene.

Hvilken forskjell dette utgjør på livet ditt.

 

Kursleder: Barbro Hegland [les mer...]

 

Hva livet er.....

Når hormonene er i balanse og du føler deg vel, hva vil du da bruke livet til?

Hva er meningen med livet?

Hva er bevissthet?

 

Kursleder: Leif Ims [les mer...]

 

Det indre rommet

Vi retter fokus mot det indre rommet.

På stillheten og møtet mellom deg selv og en høyere kraft.

Vi setter lys på intuisjon og guddommelig veiledning.

 

Kursleder: Barbro Hegland [les mer...]

Pusten, livets kraft

Hva slags magisk redskap er egentlig denne selvfølgelige pusten?

Hvilken kraft ligger det i våre åndedrag ?

Hvordan kan vi bruke pusten bevisst ?

 

Kursleder: Barbro Hegland [les mer...]

 

Nytt blikk på livshjulet

Kontrasten mellom gamle og nye tankemønstre.

Vi har vært gjennom et energiskifte.

Derfor trenger vi andre nøkler enn før for å skape "det gode livet ".

 

Kursleder: Barbro Hegland [les mer...]

...
Miljø til inspirasjon og vekst

Ønsker du å bli bevisst dine omgivelser, i hvilken grad dette påvirker deg og hvordan du kan skape miljøer som kan støtte deg i din hverdag?

Dette er et inspirerende og praktisk orientert kurs.

Du kan selv bestemme hvilket rom du ønsker å jobbe med.

 

Kursleder: Martine Christensen [les mer...]

 

Menneskelige relasjoner og samhandling

Dette handler om å våge å sette " jeg " foran alle mine verb, sånn at jeg kan møte den andre uten maske.

Alt annet blir grader av løgn.

 

Kursleder: Bjørn Thorbjørnsen [les mer...]

 

Bevisstgjøring og selvinnsikt

Kanskje nettopp de gangene hvor vi ønsker oss bort fra situasjonen, får vi størst selvinnsikt.

Det modigste er da å stå i det.

 

Kursleder: Bjørn Thorbjørnsen [les mer...]

 

Følelser og livsglede

Vi må lære oss å hente ut all den informasjonen som ligger i våre følelser.

Det finnes ingen riktige eller gale følelser, kun informasjon.

 

Kursleder: Bjørn Thorbjørnsen [les mer...]

 

Kreativ utfoldelse

Dette handler om å slippe tillært kontroll.

Det er en form for " galskap " i kreativ utfoldelse.

Derfor er det viktig å se på årsaken til defensiv adferd.

 

Kursleder: Bjørn Thorbjørnsen [les mer...]

 

...
Meditasjon

Meditasjon er å fokusere din årvåkenhet på energi kilden til ditt eget jeg, som er ren og evig.

Ved å bruke pusteteknikker og ledet mantra, vil din årvåkenhet komme i kontakt med sin kilde.

 

Kursleder: Suzanne Turgeon Ims [les mer...]

 

Hatha Yoga

Lett Klassisk Hatha Yoga kombinert med Somayog teknikker hjelper til med å frembringe en balansert følelse av å være sentrert, årvåken og avslappet.

 

Kursleder: Suzanne Turgeon  Ims [les mer...]

 

 


 ordsky2014