Vår visjon er å hjelpe deg til mestring.
Mestring av alt fra hverdagens mentale, emosjonelle og fysiske utfordringer, - til å kunne maksimere ditt potensial, slik at du oppnår det du ønsker med livet ditt.

 

Du har i deg alt det du trenger for å nå dine mål, og for å kunne leve det livet du ønsker å leve.
Kjenner du dine sterke sider ?
Vet du hva du ønsker å oppnå, - og hvordan du kommer deg dit ?
Vet du hvordan du skal håndtere utfordringene som står mellom deg og målene dine ?

 

 

mestringsfrihet-logo

 


Ørnen trenger luftmotstanden for å sveve.
Det er altså det samme elementet - luftmotstanden - som kan få ørnen ut av kurs, som også gjør det mulig for den å sveve.
Det samme gjelder oss mennesker.
Lærer vi oss å mestre motstanden / utfordringene slipper vi å komme ut av kurs, - og vi kan oppleve å " sveve " ( oppnå suksess, det vi ønsker ).

 

Mestring bidrar til f.eks :

 • Bedre helse
 • Motivasjon
 • Selvdisiplin
 • Fokus
 • Kontroll
 • Frihet
 • Harmoni
 • Glede
 • Takknemlighet
 • Trygghet
 • Økt selvfølelse
 • Bedre resultater
 • Bedre økonomi
 • Utvikling og vekst
 • Suksess
 • m.m.

 

God mestring gir deg frihet til å leve det livet du ønsker.
Et liv rikt på suksess, - både små og store.

"Success is the steady progress towards your personal goals"  ( Jim Rohn ).

Suksess er ikke en sjanse du får, det er et valg du tar !

Hva velger du ?

Vi hjelper deg til mestring.
Kontakt oss på: post@mestringsfrihet.no 

 


 ordsky2014